Nejlépe poznáme člověka podle vtipu, který jej pohoršil.
GEORG CHRISTOPH LICHTENBERG